отплаване

Току проверявам дали пръстите ми не са се сплели пак…И ме споходи усещането, че имам/съм имала ципа между тях…Водата в мен е силно развълнувана тези дни…Дали не дърпа към отплаване..?