полегнали истории

някъде в дълбините на лятото… Влиза в къщата и вижда проснатото на пода тяло. Спуска се към него притеснено:„Добре ли си? Какво е станало?“„Умирам…„, едва се открехва единият клепач.„Ама лошо ли ти е? Боли ли те нещо…?“„Усещам как душата ми изтича от мен и хваща пътя си по фугите на плочките…“, простенва изнемощяло, „противозаконно е…