ред и хаос*

В „куфара“ ми цари такъв навъобразим Хаос, че ако не беше Божественият ми произход, отдавна да съм отпътувала! Това едно на ръка. В другата ръка, освен филия(ох, тук ще се направя на интересна: тя е от домашна содена питка от лимец**, правена от същите тия две мои ръце, фръц!)държа едно прозрение отпреди 2 дни, че…

аналогово

От началото на годината до днес съм изписала 4 (четири) химикалки! (онези аналогови, праисторически средства за рисуване на думи върху хартия)Също така съм се запасила с 8 броя от любимитата ми химикалка, които купувам от книжарница. жива. аналогова също. невиртуална… Това иде да покаже колко Амрита и света на хората са трудно съвместими концепции… …сега…