пожелание

През погледа на текущата ситуация, може би най-точното пожелание: „мирно да е, без вживяваници„ благодаря М. за точния прочит. кривите круши сме с добро обоняние.