43

Отново е този ден от годината… …все така се гледаме през зъби… …все така не успявам да открия и оценя чара на това „събитие“… Животът, заради самото удоволствие от живеенето продължава да е мираж… Упорито цикля в живота в търсене на смисъл.Което е пълен смяхТ, защото може би единственото нещо, в което твърдо и непоклатимо…