6 месеца

И така, на шега и в лека зрителна мъгла си мина половин година от спирането ми да нося очЕла или лещи. Прекалено топло ми е, за да локумствам. Продължавам да си разцъквам по тази схема. Единствено се зачудих преди малко дали чутовният ми инат ме кара да продължавам или някаква свисша сила от небесата бездъждовни??……