#10: наказание

Бяха изящни, красиви, високи, обгърнати в червена естествена кожа и скъпи, много скъпи… Седеше на ръба на ваната, обута в мокри дебели, вълнени чорапи и се опитваше отчаяно да напъха крака в новите обувки, за да ги разшири поне малко, защото ѝ бяха номер и половина по-малки и беше невъзможно да ходи с тях… Докато…