астро-кос(ъ)мология

След като си обръснах главата, събрах цялата коса в един плик, за да я изгоря. Онзи ден решама, че моментът е настъпил. Отивайки към огнището, за да свърша тази работа, с плика с коса в ръка, имах чувството, че нося отрязана глава в него. Признавам, след като разпалих огъня и дойде момента да я метна…

вик в тъмното

Покрай книгата, която чета, си спомних как като дете в някакъв момент от нощта виках баба да дойде да легне при мен. Това се повтаряше много често, но не знам колко дълго е продължило, защото децата нямат концепция за време. По-интересното е, че нямам идея защо съм го правила? Кошмари не съм сънувала (изобщо за…