#7: прозрение

Дребна фигура лъкатушеше по улицата като ранена птица и току несигурно се оглеждаше, търсейки ориентир къде се намира. Внезапно от тъмната фасада на стара кооперация се отдели и изгърмя в съзнанието ѝ „Не, дарлинг, ти си трезва като малко пухкаво пингвинче.“ Фигурата залитна стреснато назад, изсмя се уплашено и повърна: мразеше всичко това… из „Истории…