#3: визии

тя: „Скарахме се! Мога ли да дойда да живея при теб?“ те: „Казал ѝ: „дойдеш ли – оставаш“ – явно бая я харесва…“ той: „Разбира се, че няма да дойде и остане при мен – те се карат нон стоп; ще ми се натресе за няколко дни, нейният ще полудее и ще дойде за отмъщение…