#2: кръв

Описваше широки кръгове, гледайки надолу към полето опръскано с петна кръв и малката фигурка просната между тях. Алените светлосенки трептяха от сухия въздух. Легналото на земята момиченце наблюдаваше небето през прозирните листа на маковете и си представяше, че кръжащият високо горе лешояд е огромно цвете с червени крила, танцуващо с вятъра. из „Истории в 3Dействия“…