1-ви юни

Аз пък не искам да бъда дете отново. Нямам сантимент към оново „време“. Към специфични усещания… аромати… игра на светлина и тъмнина… шумолене, вкусове… звуци… да. Все неща, които могат да се случат във всеки един миг, но предимно избираме да стоят в чекмеджето със спомени от детството… Но самото то като „цялост“ не ми…