въпросите

Тея беше писала наскоро, че „истината е винаги въпрос“.Аз пък го бях запомнила като „грижата е въпрос“.Сега гледайки ги едно до друго – и двете ми изглеждат верни и точни.Работата е там, че още не ги владея в прилична степен. Нито въпросите…Нито грижата…Нито истината… Още са надробени на трохи… Дано съумея да омеся хляб някой…