Breaking News

Включваме се с една извънредна новина от последните минути: „След 3 чинии с боб и една малка ракия бивша гражданка и настояща начинаеща селянка получи разкритие, през чийто отвор видя, че: „тъпчо“ е съкращение от „тъп човек“! Авторката на това откритие, което ще измени траектория на хуманоидния Път, пожела да запази анонимност.

„Угасна токът“ по Георги Борисов

Стефани Калчева го беше споделила и много ми се прииска да си го имам тук. „Угасна токът. Нещо черно плисна и двамата за миг ни ослепи, а после неусетно се пречисти и в мрак неуловим се претопи. Тогава те прегърнах и притиснах, а ти се вкопчи в мен като дете. За първи път със тебе…