вместо =сметка

В последните дни три от направленията на мисловния ми поток изкристализираха по-много приятен за мен начин. Аз съм от особената порода същества, които не съжаляват за взетите решения. Невър. Не издевателствам над себе си глупости от типа „ах, само да можех да върна времето назад и да променя…“ (правя го по много други начини –…