птица без криле

„… като птица без криле“ е клише. Птица ли е птицата без криле? И кое прави птицата птица in the first place? …крилете или полета…? …и възможно ли е да има летеж, ако няма криле… „… като птица без криле“ е клише. но още по-голямо клише е липсата на опит за размах…