📷 Черно-бяло, горе-долу

Истината много рядко се намира във видимото, показаното и изкараното на бял свят…Истината предимно обитава сенките, гънките и тъмнините ни. Невидимите ни части…Истината често е наопаки на това, което се вижда, демонстрира и претендира…