Тийлк

Изрязана пета от чорап да оставя някъде и той ще легна върху нея.Юрган, чакащ ред за пране. Нашинкият се намъкнал в него, завил се и къкри кротко!Которак.Тийлк.О Б И Ч А М Г О по дължината на целия му косъм!❤️ п.с. ще го познаете по розовото краче в долният ляв ъгъл.

В час

Честитейки със закъснение рожден ден, се замислих колко рядко съм в час за събитията… Каквито и да са: на приятели, локални, световни – всякакви. Отчасти това се дължи на пълния ми асинхрон с календарното време, което в моя свят не означава нищо. От друга – на факта, че по принцип рядко съм стъпила на земята…