Смокини

В двора на съседите им има смокиня, която е точно до дувара и половината ѝ клони са от тяхната страна. Вече започна да зрее и вчера решават да пооберат готовите, които са откъм тях. Той отива на мисия и след 10-тина минути се връща с пълна купа чудни смокини. Силно въодушевен ѝ обяснява как има…