мъхава, кадифена тъмнина

топло убежище

посипано с малки звездни трохи

и между тях – дупка

проход към други селения…

космос..

..или вътрешността на джоба ми..?