Ами ако не си измисля дневен ред, по който да се движа…? Ако нямам ежедневна рутина?
Ами ако го карам на усет според моментната ситуация, подредба на луните, звездите и телата?
Защо това не ми е хрумвало досега?