Очудващо и за мен, но мястото тук стана на 1 година!

Не знам кога мина това време, но през него се случиха толкова много неща, че дори ми е странно че са изтекли само 12 месеца..

Но този блог, това мое автономно късче виртуалност – харесвам си го, чувствам се добре тук, приятно ми е да си го обгрижвам, разтребвам, подреждам, променям. Запазих си го все така лично и отразяващо ме, уютно ми е да пребивавам из гънките и извивките му, придобих известна увереност в себе си чрез него…

Тихо, спокойно, спретнато и по мой си начин алогично и смахнато. Встрани от социално-мрежовия героизъм, компетентност и вресливост. Точно както ми се искаше!

Сътворен повече с цел да пиша в него, а не толкова да бъде четен от някого.

И понеже не си падам по ретроспекции, излияния и прочее, просто ще кажа:

Доволна съм от себе си и продължавам напред!