В една специфична точка на кръстопътя на времето и пространството аз съм всеки звук, всеки мъх, движение, трептене, всеки един елемент…
… в един подвижен миг аз съм тази песен…

Благодаря ти, М.! :*