Присъни ми се една любов отпреди 20 години. Каза ми:

Дойдох твърде късно. Ти вече не светиш.“

Стана ми много тъпо, защото не смятах, че нещо от казаното е вярно и се опитах да оспоря…


След като станах сутринта, се чувствах все така тъпо и си направих звездички за закуска…

но все още не знам какво трябва да значи това…?

и трябва ли?

и значи ли?

и това…?