Бездействието ме влудява!

От друга страна съм по котешки ленива и апатична.

Такова живеене трудно съвместява живот…