Демонът на постоянното сравняване!
Навсякъде около и най-вече във…
АДЪТ!!!
…не знам докога така, ама вече АМАН…!