Наблюдавам през прозореца неслучилата се зима…

Днешното детство няма да остави следи в снега.