Един от онези дни, в които положението не е просто „пречат ми ръцете“.

Ситуацията е „преча си с цяло тяло!

В тези дни божествата си взимат day off, за да не лъсне безсилието им…