Каза им: „Ще ви освободя от дълговете!
И изкупи Бог греховете человешки
и опразни хазната на душите им
и обеща им Рая в замяна
и те още чакат,
защото блажени са вярващите.