Да срежем пъпната връв.
Да спрем да сучем кърма.
Да се научим да затваряме вратите.

От външната страна.

…може би това е да си
свободен…

и после да оставим прозореца отворен