От времето, когато с Емо не бяхме още гажета, а само колеги и точехме лиги един на друг. Ей такива ми ги пишеше той:

„можеш да ме ползваш като онлайн етерно тяло – това е вид ментално разклонение на биологичната единица с интелектуален потенциал, но без реални постижения…“