Първите Седем! Доста обучителни години бяха, както се смеем напоследък. Доста тежки. Доста изпитателни. Доста структуроопределящи…
Мислех да се впусна в някакъв дълъг, сърцераздирателен и патетичен текст…дори го бях написала в главата си.. обаче знаеш колко не ги обичам реално тия неща и колко се подигравам на подобни излияния… А и ние си знаем отлично какви бяха тези първи 7, какво ни взеха и какво ни дадоха…

Седем години по-късно аз все още съм повече пожарът, който изпепелява и унищожава наред…
Ти все още си земната твърд, в която често се разбивам, защото… ами защото чавес нанайси феродо! 😀 Продължавам да не знам кога да спра..

Пожелавам ни много по 7 пред нас.
Аз да се превърна в огънят, който топли и дава уют, а ти в стабилната основа, върху която градим.

❤️