За да налееш прясна вода, първо трябва да изсипеш застоялата.

Също като със смислите, представите, нагласите, очакванията…

30 години претърпяха трансформация, преминавайки през четирите елемента и затваряйки пълен кръг.
Това е много време.
Това е много тежест…
Много…

Сега везната е празна и балансирането й може да започне на чисто.

Не знам защо все още продължавам да се изумявам колко освобождаващо е (от)пускането…