Дали пък да не отместя вторачен поглед от крайния резултат, избягвайки капана на „Смисъла“ и да фокусирам върху самия процес…?

из „Топла вода For Dummies“