Всеки път, когато се сблъскам челно със собствените си ограничени тълкувания, се чувставм като човек, наблюдаващ през шпионка: мисли си, че знае какво се случва в целия блок, но всъщност има силно ограничена визия само в рамките на съседните нему врати…