Всички сме прави.
Без значение дали седим, лежим или се влачим натрошени.

Прави сме, защото
всеки от нас е разпънат на кръста на собствената си истина