Коне и простор за погледа, душата и прането!
Или когато нещата започнат да се свързват и пълнят със смисъл.