Колкото повече чета, толкова повече осъзнавам, че писането изобщо не е моето нещо:
нито имам умението, нито имам търпението.

Което поставя това пространство в особена позиция…