Насладата, с която хората изричат „Не може/Няма как…
Блясъкът на измитите им ръце.
Спокойствието, което наводнява душите им, че „не – няма да ми се наложи да пробвам нещо различно, да положа усилие„…
Злобата и укорът, с които се опитват да ти запечатат устата, когато кажеш, че „не може/не става“ не съществува“.
Че има само – „не искам, защото ме е страх от…