Да съблека моделите от образа на персонажа, който ги разиграва.

Да останат голи, без изместващата вниманието обвивка

Без сравнението

Вече е неотложно.

Иначе не виждам как…