Важно е да си „облечен“ по последна, най-нова, мода
отвън и отвътре
Иначе „приемането“ ще те подмине…

И се стараеш.
Но не и да признаеш,
че отново си наметнат със зле отупано
минало…