Пуснал си е да гледа документален филм за някакво село нейде из БГ. Тя е в едно от онези си лигави състояние, увиснала е на рамото му и на всяка трета дума, идваща от екрана коментира: тази е луда, ония били сектатнти, този щом е с различни чорапи е напът да полудее и т.н. в тоя дух. (упорито виждайки себе си във всеки и всички…) Той стоически я търпи подхилквайки се.

Кукинг алармата на телефона ѝ звъннва и я понася към печката да извади яденето. Зад гърба си чува водещата да пита:

„На какво те научиха индианците?“
„Ох, ами на много неща. Основно да се радвам на малките неща“, казва интервюираната.

Този отговор я заковава на място, завърта се на пети и с блеснал от триумф поглед, добавя:

Да се радва на малката пишка на мъжа си!!!


из „Изкуството да живееш с другия и да запазиш разсъдъка си“ от Амрита Георгиева