Лулу и характерът според сълзите

смелите плачат от лук.
умните плачат от смях.
дивите плачат напук.
нежните плачат от страх.

Лулу по сълзите познава.
плачът ни лицето създава.

из „Лулу“ на Петя Кокудева