Всяка посока е валидна, дори и да не е моята, защото
всички пътища водят до Рим„.

Амрита, не изпадай в ярост и противна поучителност, а (си) кажи: „Да, би могло да стане и по този/твоя начин.