Не зад всяко нещо има скрита, вътрешна причина, която неизменно да свързва с детството, например, или изобщо с някакво прастаро минало-незабравимо.
Не всичко е прикачено към тънка нишка от паяжина в подпокривното ни пространство.

Понякога си оцветяваш ръцете, докато белиш пресни орехи.
Просто защото те съдържат йод.

Толкоз.