Навън
Никакво слънце и Лили Иванова на бис.
Така луковиците от ириси и гладиоли трудно ще се превърнат в цъфтяща градина…

***

Вътре
Защо не си полегнеш на дивана?
Аз, ако бях тебе, щеше да ми е много хубаво
.
(„тебе“ е котарак)
Аз, ако бях мене, също щеше да ми е много хубаво.“