Не знам кога и защо реших, че е добра идея да пия кафе.
Никога не е било добра идея.
Открай време го знам.
От него се изцъклям, втрисам и вдървявам…

Време е да заменя позата с чаша в ръка и високопарно философстване с нещо по-щадящо ме/ни…