нахвърлям се на всяка книга като наркоман в абстиненция. чета, чета, чета…

и после пак и
разбирам, че съм калцирала собствените си писани думи.

много насериозно (се) взех
лъвската ми лекота се скри в ъгъла нажилена от скорпионския ми мрак

работата е там, че харесвам ужасно много и двете.

ужасно. една дума, която нон стоп ръся насам-натам като сол

еми сега е така.
какво пък?