Как?“ е двупосочен въпрос.
Може би това е улика, че и отговорите му са такива…?

Също така способността ми да проявявам тъпрение, която дори зародиш не е – толкова е неразвита, копае ново дъно…