Гледам и слушам
се
другите
ни

Деца, които
пищят
плачат
треперят

от
гняв
страх
унижение…

Какво сме ние?

Змия,
заклещена в старата си кожа,
която не успява да разкъса и напусне…

Не можем да помръднем,
нито да се скрием,
нито да се нахраним

Умираме от немощ или засищаме чужд глад…